over ons

Matzinger Eversdijk is geen onpersoonlijk notariskantoor dat alleen onpersoonlijke dossiers verschuift. Ervaar ook de kracht van persoonlijke aandacht bij het regelen van de zaken die uw leven ingrijpend vastleggen.

read more

 

zoeken

Zoeken +

Personen- en familierecht

Viviënne van Nuss
Familierecht

"Voor mij is de perfecte notariservaring dat mensen zich op hun gemak voelen en begrijpen wat er gebeurt. Ik geef daar invulling aan door alles wat ik doe, uitgebreid toe te lichten", zegt Viviënne van Nuss. "Ingewikkelde materie op maat gedoseerd en gedoceerd, dat vind ik belangrijk!"

Dat is geen standaardroutine. Ieder mens en iedere situatie is immers anders. En geen enkele situatie is onveranderlijk. Ook daar zijn wij ons van bewust. Om die reden geven wij bij elke akte van huwelijksvoorwaarden, testamenten en samenlevingsovereenkomst het gratis Matzinger Eversdijk Controle Certificaat: een unieke, gratis controle op de geleverde akten, in de eerste vijf jaar na ondertekening van de betreffende akte. Een soort notariele APK dus om te kijken of alle papieren nog aan de huidige situatie voldoen.

"Ik houd me bezig met zaken als echtscheidingen, alimentatie, gezag en voogdij over minderjarigen, omgangsregelingen, verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap na echtscheiding, wijziging van de huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk, ontkenning van het vaderschap, curatele, onderbewindstelling, mentorschap en adoptie."

Graag tot binnenkort!

 

Er is een nieuw huwelijksvermogensrecht

Op 1 januari 2018 verdwijnt in Nederland het wettelijk systeem van de algehele gemeenschap van goederen. Daarna kennen alleen Suriname en Zuid-Afrika nog de algehele gemeenschap van goederen als standaardsysteem. De beperkte huwelijksgemeenschap wordt dan het uitgangspunt, de algehele gemeenschap van goederen wordt als het ware ‘afgeslankt’.

lees verder
De notaris heeft vaak handige tips om geld te besparen.

Wet ter bescherming van erfgenamen

Hoe droef de aanleiding doorgaans ook is, een erfenis geldt meestal toch als een meevaller. Ervan uitgaand natuurlijk dat er wat te verdelen valt. Maar dat hoeft niet zo te zijn, want een nalatenschap kan ook negatief zijn. Vorig jaar is er gelukkig een nieuwe wet in werking getreden die meer bescherming biedt aan mensen die schulden dreigen te erven.

lees verder
De notaris heeft vaak handige tips om geld te besparen.

Kinderen? Regel de voogdij!

Iedereen hoopt natuurlijk onheil buiten de deur te houden. Maar wie af en toe een krant openslaat, weet dat het noodlot altijd op de loer ligt. En hoewel het geen prettig idee is om daar over na te denken, is het er niet over nadenken eigenlijk nog veel minder prettig.

lees verder
De notaris heeft vaak handige tips om geld te besparen.

Hoe kunt u uw eigen bijdrage voor de zorg verlagen?

Vroeger betaalde men een geringe eigen bijdrage voor de zorg. Sinds enige tijd is sprake van een eigen bijdrage naar rato van inkomen en vermogen. Dat kan grote financiële gevolgen voor u en uw kinderen hebben. We luisteren graag naar uw verhaal om samen te kunnen bepalen wat de mogelijkheden zijn.

lees verder
De notaris heeft vaak handige tips om geld te besparen.

Benut de vrijstelling schenkbelasting

Velen van u zullen vast wel gehoord hebben van de tijdelijk verhoogde vrijstelling van schenkbelasting voor schenkingen tot € 100.000,00, mits het geschonkene wordt gebruikt voor de financiering (aankoop, herfinanciering of renovatie) van de eigen woning van de begiftigde.

lees verder
Het is een triest, maar keihard gegeven: één op de drie huwelijken eindigt met een scheiding. En dan
hebben we het nog maar niet over samenwoners die uit elkaar gaan.

Notaris valt van zijn geloof!

Ik heb onlangs – tot mijn eigen verrassing – mijn zegen gegeven aan een huwelijk in gemeenschap van goederen. Nooit heb ik gedacht dat ik zoiets zou doen, maar soms moet je de uitzondering kunnen maken!

lees verder
Het is een triest, maar keihard gegeven: één op de drie huwelijken eindigt met een scheiding. En dan
hebben we het nog maar niet over samenwoners die uit elkaar gaan.

Schenken zonder zorgen en met minder belasting

Schenkbelasting (tot 1 januari 2010 "schenkingsrecht" genoemd), is een belasting die wordt geheven over de waarde van alles wat krachtens schenking wordt verkregen van iemand die ten tijde van de schenking in Nederland woonde. De schenkbelasting wordt geregeld in de Successiewet 1956. In deze wet wordt tevens de erfbelasting geregeld. Het loont zeker de moeite om goed te kijken naar de mogelijkheden om schenkbelasting te besparen.

lees verder
Het is een triest, maar keihard gegeven: één op de drie huwelijken eindigt met een scheiding. En dan
hebben we het nog maar niet over samenwoners die uit elkaar gaan.

Schenkingen nemen fors toe

Je ziet op het ogenblik een toenemende belangstelling voor het doen van schenkingen door ouders aan hun kinderen. De verklaring daarvoor is tweeledig.

lees verder
Het is een triest, maar keihard gegeven: één op de drie huwelijken eindigt met een scheiding. En dan
hebben we het nog maar niet over samenwoners die uit elkaar gaan.

Belastingvrij schenken tot een ton!

Met ingang van dit jaar is het structureel mogelijk om eenmalig € 100.000,- belastingvrij schenken. Zelfs zonder de beperking dat de schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan: deze vrijstelling geldt ook voor grootouders. 

lees verder
Met ingang van dit jaar is structureel  mogelijk om eenmalig € 100.000,- belastingvrij schenken. Zelfs zonder de beperking dat de schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan: deze vrijste

Samenlevingscontract

Stellen die een huis kopen, kunnen het beste een samenlevingscontract laten opstellen door eennotaris. Hierin kun je allerlei praktische zaken regelen. Je kunt laten vastleggen wie bijvoorbeeldde rekeningen betaalt of van wie de dure televisie is. Maar een samenlevingscontract doet meer. Het zorgt ook voor financiële en juridische zekerheid als één van de twee partners overlijdt of als de samenwoners uit elkaar gaan.

lees verder

Huwelijksvoorwaarden

Het belang van huwelijksvoorwaarden is evident. Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar áls één van de echtgenoten in de financiële problemen komt, kunnen diens schuldeisers zich niet verhalen op de bezittingen van de andere echtgenoot.

lees verder
Het is een triest, maar keihard gegeven: één op de drie huwelijken eindigt met een scheiding. En dan
hebben we het nog maar niet over samenwoners die uit elkaar gaan.

Eigen huis en de Wlz

Als u in een verpleeghuis wordt opgenomen, maar uw echtgenote niet, dan telt de waarde van uw huis niet mee bij het bepalen van de eigen bijdrage voor het verpleeghuis.

lees verder
Het is een triest, maar keihard gegeven: één op de drie huwelijken eindigt met een scheiding. En dan
hebben we het nog maar niet over samenwoners die uit elkaar gaan.

Fiscaal partnerschap

Over het juridische belang van een samenlevingscontract heeft notaris Hans Matzinger al eens iets geschreven, maar een samenlevingscontract kan ook leiden tot fiscale voordelen voor samenwonende stellen.

lees verder
Het is een triest, maar keihard gegeven: één op de drie huwelijken eindigt met een scheiding. En dan
hebben we het nog maar niet over samenwoners die uit elkaar gaan.

Schenk verstandig

Geld schenken aan de kinderen biedt vele voordelen. Niet alleen voor de kids. Het is leuk om te doen en het eigen vermogen vermindert – en daarmee de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld het verzorgings- of verpleeghuis. Door de vermindering van het eigen vermogen wordt bovendien bereikt dat bij overlijden de kinderen minder erfbelasting hoeven te betalen.

lees verder
Het is een triest, maar keihard gegeven: één op de drie huwelijken eindigt met een scheiding. En dan
hebben we het nog maar niet over samenwoners die uit elkaar gaan.

De WOZ en de erfbelasting

Sinds 1 januari 2012 bestaat de mogelijkheid om voor de erf- en schenkbelasting te kiezen voor de WOZ-waarde die geldt voor het kalenderjaar waarin de woning wordt verkregen of voor de WOZ-waarde die geldt voor het daarop volgende kalenderjaar.

lees verder
De notaris heeft vaak handige tips om geld te besparen.

Huwelijksvoorwaarden altijd doen!

Onze moderne maatschappij kent diverse varianten van samenleving. De meest traditionele vorm daarvan is natuurlijk het huwelijk. Het is opvallend dat ook anno 2013 nog veel stellen kiezen voor het huwelijk. Marianne Mook vertelt vanuit de praktijk van dit notariskantoor.

lees verder
Onze moderne maatschappij kent diverse varianten van samenleving. De meest traditionele vorm daarvan is natuurlijk het huwelijk. Het is opvallend dat ook anno 2012 nog veel stellen kiezen voor het huw

Mantelzorgcompliment

De overheid toont waardering voor het werk van mantelzorgers. Als blijk van waardering kunnen zorgvragers hun mantelzorger voordragen voor een mantelzorgcompliment. De SVB betaalt dit mantelzorgcompliment uit. Ook in 2014 is het bedrag 200 euro.

lees verder
Als blijk van waardering kunnen zorgvragers hun mantelzorger voordragen voor een mantelzorgcompliment.

Echtscheiding en een eigen huis

Het is een triest, maar keihard gegeven: één op de drie huwelijken eindigt met een scheiding. En dan hebben we het nog maar niet over samenwoners die uit elkaar gaan.

lees verder
Het is een triest, maar keihard gegeven: één op de drie huwelijken eindigt met een scheiding. En dan
hebben we het nog maar niet over samenwoners die uit elkaar gaan.