over ons

Matzinger Eversdijk is geen onpersoonlijk notariskantoor dat alleen onpersoonlijke dossiers verschuift. Ervaar ook de kracht van persoonlijke aandacht bij het regelen van de zaken die uw leven ingrijpend vastleggen.

read more

 

zoeken

Zoeken +

Huwelijksvoorwaarden

Hans Matzinger, notaris Het belang van huwelijksvoorwaarden is evident. Ze beschermen de echtgenoten bij financiële rampspoed en daarmee zelfs het huwelijk!

Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar áls één van de echtgenoten in de financiële problemen komt, kunnen diens schuldeisers zich bij huwelijkse voorwaarden niet verhalen op de bezittingen van de andere echtgenoot. Bij de gemeenschap van goederen is dat wel het geval. Daarbij vallen er ook fiscale voordelen te behalen met huwelijksvoorwaarden. Met name op het gebied van de erfbelasting.

Met goede huwelijksvoorwaarden en een juiste tenaamstelling op de polis kun je bereiken dat een uitkering uit een levensverzekering niet met erfbelasting bij de langstlevende echtgenoot wordt belast, waar dit normaal gesproken wel het geval is. Hetzelfde resultaat bereik je overigens ook bij niet-getrouwde samenwoners met een behoorlijk samenlevingscontract. Ook kun je in de huwelijksvoorwaarden een zogenoemd finaal verrekenbeding opnemen.

Daarin regel je dat als het huwelijk door overlijden van één van de echtgenoten wordt ontbonden, er op dát moment wordt teruggekeerd naar de algehele gemeenschap van goederen. Daarmee bereik je dat de helft van de nalatenschap van de overleden echtgenoot via de huwelijksvoorwaarden – en dus niet via het erfrecht – bij de langstlevende echtgenoot terecht komt.

Daardoor is door de langstlevende over die helft geen erfbelasting verschuldigd (wel over de andere helft, uiteraard). Vroeger moest je voor het maken of wijzigen van huwelijksvoorwaarden tijdens huwelijk voorafgaand toestemming aan de Rechtbank vragen met alle daaraan verbonden kosten (griffierecht, honorarium advocaat). Tegenwoordig volstaat simpelweg een notariële akte. 

Wij zijn u graag van dienst!