over ons

Matzinger Eversdijk is geen onpersoonlijk notariskantoor dat alleen onpersoonlijke dossiers verschuift. Ervaar ook de kracht van persoonlijke aandacht bij het regelen van de zaken die uw leven ingrijpend vastleggen.

read more

 

zoeken

Zoeken +

Wet ter bescherming van erfgenamen

Sander Peters, Notaris

Hoe droef de aanleiding doorgaans ook is, een erfenis geldt meestal toch als een meevaller. Ervan uitgaand natuurlijk dat er wat te verdelen valt. Maar dat hoeft niet zo te zijn, want een nalatenschap kan ook negatief zijn. Vorig jaar is gelukkig er een wet in werking getreden die meer bescherming biedt aan mensen die schulden dreigen te erven.

Nu was het altijd al mogelijk om een negatieve erfenis te weigeren of beneficiair te aanvaarden. In dat laatste geval accepteert de erfgenaam de erfenis, maar is deze niet aansprakelijk voor schulden als die hoger blijken dan de uiteindelijke baten.

Daad van aanvaarding

Maar er zaten ook wat haken en ogen aan de oude wetgeving. Zo was het tot 1 september 2016 namelijk goed mogelijk om een negatieve erfenis met alle consequenties van dien te aanvaarden zonder dat je daar erg in had door een zogeheten ‘daad van aanvaarding’ verrichten. Door bijvoorbeeld de inboedel van een overleden ouder uit de kamer in het bejaardenhuis te halen, iets wat vaak snel moet gebeuren, kon een erfgenaam plotseling aan de erfenis vast zitten.

Schulden

Als dan later bleek dat er schulden waren, zat er voor de erfgenaam niets anders op dan die zelf te betalen. In de nieuwe wetgeving zijn dit soort mazen gedicht. Nu kan iemand een erfenis alleen nog ongewild aanvaarden als hij iets uit de nalatenschap verkoopt of op een andere manier wegmaakt (bijvoorbeeld door te schenken) zodat schuldeisers het nakijken hebben. Uiteraard blijft het ook mogelijk om een nalatenschap expliciet of beneficiair te aanvaarden via de notaris of de rechtbank.

Alsnog erfenis niet aanvaarden

Zelfs wie een erfenis expliciet aanvaart en zich plotseling toch met meer schulden dan baten geconfronteerd ziet, kan in de nieuwe wetgeving overigens nog terug, al is daar dan wel een gang naar de rechtbank voor nodig. De nieuwe wet biedt namelijk de mogelijkheid om binnen drie maanden na ontdekking van de schuld naar de rechter te gaan om te vragen of toch beneficiair aanvaard mag worden. Dan moet overigens wel duidelijk zijn dat de erfgenaam er zelf niks aan kon doen dat hij de schuld niet kende.

Verwacht u een erfenis? Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies!  

 

 

Kinderen? Regel de voogdij!