over ons

Matzinger Eversdijk is geen onpersoonlijk notariskantoor dat alleen onpersoonlijke dossiers verschuift. Ervaar ook de kracht van persoonlijke aandacht bij het regelen van de zaken die uw leven ingrijpend vastleggen.

read more

 

zoeken

Zoeken +

Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid notaris

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheids­ verzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende beroeps-­ en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
 

Voorlichting over financiële gevolgen

  1. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
  2. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
  3. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
     

Geschillenregelingen

Er geldt een Klachten­ en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl
 

Toepasselijk recht

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.
 

Beroeps- en gedragsregels

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps-­ en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumenten­brochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ‘s‐Gravenhage en de griffie van de Rechtbank te ‘s‐Gravenhage.