over ons

Matzinger Eversdijk is geen onpersoonlijk notariskantoor dat alleen onpersoonlijke dossiers verschuift. Ervaar ook de kracht van persoonlijke aandacht bij het regelen van de zaken die uw leven ingrijpend vastleggen.

read more

 

zoeken

Zoeken +

Ondernemingsrecht

Joke Maat
Ondernemingsrecht

"De basis van elke onderneming is een solide fundament", zegt Joke Maat stellig. Joke is een vaste waarde bij Matzinger Eversdijk Notarissen en heeft ondernemingsrecht in haar portefeuille. "Dat geldt voor u, maar ook voor ons. Toewijding, korte lijnen binnen het kantoor, rechtstreeks contact met de cliënt, vlotte afhandeling en concurrerende prijzen vormen onze basis. Daarbij beschikt Matzinger Eversdijk Notarissen over een uitgebreid netwerk met wie continue kennis gedeeld wordt. Om up to date te blijven en omdat je gezamenlijk altijd tot betere oplossingen komt."

Een goed advies voor het fundament van uw onderneming begint natuurlijk met een weloverwogen keuze voor de rechtspersoonlijkheid.


Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid

In Nederland kennen wij diverse organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid. Dit zijn de eenmanszaak, de maatschap, de vennootschap onder firma (v.o.f.) en de commanditaire vennootschap (c.v.). In een organisatievorm zonder rechtspersoonlijkheid is de ondernemer privé aansprakelijk. Er kan dan geen onderscheid worden gemaakt tussen het ondernemingsvermogen en het privé-vermogen van de ondernemer.

Zo is bijvoorbeeld de ondernemer die met een eenmanszaak aan het economisch verkeer deelneemt, met zijn gehele vermogen aansprakelijk voor alle schulden. Is deze ondernemer in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, wat het geval is als er er niet expliciet iets anders is vastgelegd, dan kan deze aansprakelijkheid tot gevolg hebben dat ook het aandeel van de echtgenoot in de gemeenschappelijke bezittingen verloren gaat.

Onderneem meer met Matzinger Eversdijk Notarissen

Rechtspersonen

Wanneer een rechtspersoon - de tweede soort rechtsvorm - wordt opgericht, bijvoorbeeld een besloten vennootschap (B.V.), dan wordt een 'nieuw rechtssubject' geschapen. Een rechtspersoon is, net als de mens, zelfstandig drager van rechten en plichten.

Dat betekent dat, wanneer via een rechtspersoon aan het economisch verkeer wordt deelgenomen, in beginsel alleen die rechtspersoon aansprakelijk kan zijn voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien. De ondernemer met bijvoorbeeld een B.V. kan dan in principe niet méér geld verliezen dan het bedrag waarvoor hij in de vennootschap deelneemt, waarvoor hij aandelen heeft genomen. Dit geldt ook voor eventuele andere personen die een aandeel bezitten (aandeelhouders) in het kapitaal van de B.V. Daarmee is dus het risico dat men privé aansprakelijk wordt gesteld beperkt.

In de regel zal de oprichter van een B.V. optreden als bestuurder van die B.V. Wordt in een juridische procedure onbehoorlijk bestuur vastgesteld, dan kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Laat u zich daarom goed voorlichten.

Wij ontvangen u graag voor vrijblijvend oriënterend gesprek.

Matzinger Eversdijk Notarissen garandeert ondernemers een veilige vlucht!

Wetswijziging bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet

Om het voortbestaan van een onderneming niet in gevaar te brengen kent de Successiewet de bedrijfsopvolgingsregeling. De regeling komt erop neer dat degene die ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt - onder voorwaarden - (nagenoeg) geen schenk- en erfbelasting hoeft te betalen. Er geldt namelijk een forse vrijstelling.

lees verder

Onderneem meer!

Als collega-ondernemer helpen wij u graag ondernemen. Ook in uw papierwinkel zit een winst die wij graag helpen benutten.

lees verder