over ons

Matzinger Eversdijk is geen onpersoonlijk notariskantoor dat alleen onpersoonlijke dossiers verschuift. Ervaar ook de kracht van persoonlijke aandacht bij het regelen van de zaken die uw leven ingrijpend vastleggen.

read more

 

zoeken

Zoeken +

Erfrecht

Viviënne van Nuss
Familierecht

Als iemand sterft, komt er van alles op de nabestaanden af. Zoals bijvoorbeeld de verdeling van de nalatenschap. Viviënne van Nuss weet daar alles van. In haar notarispraktijk heeft zij dagelijks te maken met het spanningsveld tussen wetgeving en medemenselijkheid. "De perfecte notariservaring is voor mij dat de nabestaanden weten èn voelen dat alles goed geregeld is. Ik help daar graag bij, want dat is eenvoudiger gezegd dat gedaan."

De weerbarstige praktijk

In het erfrecht is de positie van de langstlevende echtgenoot enige tijd terug versterkt. De wettelijke verdeling, zoals die nu is opgenomen in de wet, bevat de regeling dat alle bezittingen en schulden overgaan naar de langstlevende echtgenoot. De kinderen krijgen hierbij een vordering op de langstlevende echtgenoot in geld ter grootte van hun erfdeel, maar deze kan pas worden opgeëist na het overlijden.

Dat klinkt heel redelijk, maar wij hebben in de praktijk gemerkt dat deze regeling vaak niet aan de wensen voldoet of in veel gevallen lang niet toereikend is. De wet voorziet bijvoorbeeld alleen in gevallen waarbij de overledene was gehuwd (of was geregistreerd was als partner).  Dus ongehuwd samenwonenden vallen hierbij buiten de boot.

De langstlevende echtgenoot kan de wettelijke verdeling wel ongedaan maken, maar dit moet binnen drie maanden na het overlijden gebeuren. Deze termijn wordt door veel mensen als veel te kort ervaren, vooral bij ingewikkelder samengestelde nalatenschappen. Daarom is het in veel situaties aan te raden om veel eerder van het wettelijk erfrecht af te wijken en een meer flexibel testament te maken.

Modellen

Matzinger Eversdijk Notarissen heeft in nauwe samenwerking met gerenommeerde fiscaal adviseurs verschillende vriendelijke modellen ontwikkeld waarbij de keuze rond de wijze en omvang van het te vererven vermogen bij de langstlevende wordt gelegd.

Onze sectie personen- en familierecht kan u informeren over fiscaal gunstige regelingen, ook als u een eigen onderneming heeft. Daarnaast kunt u bij deze sectie terecht voor alle erfrechtelijke en familierechtelijke vragen zoals voogdij, bewind- en executeurbenoeming, curatele, naamswijziging en echtscheidingsvraagstukken. 

Wij helpen u met alle plezier!

 

Oud of nieuw testament?

Iedereen zou zijn testament eigenlijk af en toe moeten na laten kijken door een notaris. Veel mensen gaan ervan uit dat hun testament tot het moment van overlijden meegaat, maar dat klopt niet.  Door wetswijzigingen, jurisprudentie of veranderde termen kan het zijn dat een testament niet meer uitpakt zoals ooit bedoeld.

lees verder

Het tweetrapstestament in de praktijk

Een tweetrapstestament is een soort turboversie van een gewoon testament. Het is voordelig en heeft grote fiscale voordelen. Het tweetrapsmaking testament of tweetrapstestament voorkomt namelijk dat de langstlevende ouder erfbelasting en successierechten moet betalen over het kindsdeel van de kinderen.

lees verder

Erfbelasting: het tweetrapstestament

Het tweetrapstestament is een testament waarbij de langstlevende echtgenoot tot enig erfgenaam wordt benoemd. De kinderen verkrijgen in dit geval geen vordering zoals bij de wettelijke verdeling het geval is.

lees verder

Zonder gesprek geen testament!

Een testament is een persoonlijk document waar een goed gesprek bij hoort. Uit een intakegesprek bij de notaris komen namelijk veel meer gegevens naar boven dan bij een digitale vragenlijst.

lees verder
Notaris Paul Eversdijk

Dementie en dan?

Speciaal voor het notariaat heeft documentairemaakster Ireen van Ditshuyzen een filmpje gemaakt van ongeveer vier minuten waarin een echtpaar wordt gevolgd waarvan de man leidt aan Alzheimer.

lees verder

Bespaar erfbelasting

Het is buitengewoon verstandig om een goed testament op te maken als u over enig vermogen beschikt. Dit kan uw kinderen tienduizenden euro's aan erfbelasting besparen. Graag leg ik u uit hoe een en ander in zijn werk gaat.

lees verder
Een executeur is degene, die het testament van een erflater ten uitvoer brengt, nadat deze is overleden. Dat is een verantwoordelijke taak, zeker als er in de huidige markt ook een huis verkocht moet

Het levenstestament

Tegenwoordig kun je ook een zogenoemd levenstestament maken. Dit document treedt in werking wanneer je (nog) wel in leven bent, maar door lichamelijke en/of geestelijke gebreken niet meer in staat bent om je eigen belangen te behartigen.

lees verder
Een executeur is degene, die het testament van een erflater ten uitvoer brengt, nadat deze is overleden. Dat is een verantwoordelijke taak, zeker als er in de huidige markt ook een huis verkocht moet

De executeur kan het niet niet alleen

Een executeur is degene, die het testament van een erflater ten uitvoer brengt, nadat deze is overleden. Dat is een verantwoordelijke taak, zeker als er in de huidige markt ook een huis verkocht moet worden. U staat echter niet alleen. De notaris helpt!

lees verder
Een executeur is degene, die het testament van een erflater ten uitvoer brengt, nadat deze is overleden. Dat is een verantwoordelijke taak, zeker als er in de huidige markt ook een huis verkocht moet