over ons

Matzinger Eversdijk is geen onpersoonlijk notariskantoor dat alleen onpersoonlijke dossiers verschuift. Ervaar ook de kracht van persoonlijke aandacht bij het regelen van de zaken die uw leven ingrijpend vastleggen.

read more

 

zoeken

Zoeken +

Er is een nieuw huwelijksvermogensrecht

De algehele gemeenschap van goederen is veranderd in een beperkte huwelijksgemeenschap

Op 1 januari 2018 is het wettelijk systeem van de algehele gemeenschap verandert. De beperkte huwelijksgemeenschap is nu het uitgangspunt, de algehele gemeenschap van goederen is als het ware ‘afgeslankt’. Als u nu trouwt, komen uw geld en andere bezittingen van vóór de huwelijksdatum niet meer in een gezamenlijke pot – de huwelijksgemeenschap. Die zaken die u op het moment van voltrekken van het huwelijk al had, blijven eigendom van uzelf. Dat geldt ook voor schulden. Ook vallen verkrijgingen uit schenkingen en erfenissen tijdens het huwelijk niet meer vanzelfsprekend in de huwelijksgemeenschap. Wat op andere wijze tijdens het huwelijk wordt gevormd (bijvoorbeeld salaris), wordt gemeenschappelijk en valt in de beperkte huwelijksgemeenschap.

Update je huwelijk bij de notaris!

Voor wie gaat het nieuwe huwelijksvermogensrecht gelden?

De nieuwe regeling geldt voor paren die op of na 1 januari 2018:

  • trouwen
  • een geregistreerd partnerschap aangaan
  • hun huwelijkse voorwaarden ‘opheffen’ en overgaan naar het wettelijke systeem, of
  • hun partnerschapsvoorwaarden ‘opheffen’ en overgaan naar het wettelijke systeem.

De nieuwe regeling geldt niet voor samenwoners, maar voor samenwoners kan het wel van belang zijn om een ‘ administratie’  bij te houden met het oog op een eventueel later huwelijk.

Het nieuwe recht bevat ook bepalingen die van belang zijn voor bestaande huwelijken

Omdat het nieuwe recht ook bepalingen bevat die van belang zijn voor bestaande huwelijken (gesloten voor 1 januari 2018), kan het goed zijn om juist ook bestaande huwelijkse voorwaarden onder de loep te nemen. Hetzelfde geldt voor bestaande partnerschapsvoorwaarden.

Ondernemers moeten extra opletten. Per 1 januari 2018 wordt namelijk een nieuw wetsartikel ingevoerd dat van belang is voor ondernemers, ook voor degenen van wie het huwelijk vóór 2018 is gesloten. Indien een onderneming buiten de huwelijksgemeenschap valt, ontstaat in sommige gevallen op grond van deze nieuwe wetsbepaling de plicht om aan de gemeenschap een redelijke vergoeding te betalen. Als u ondernemer bent en u bent al getrouwd of u heeft het voornemen om te gaan trouwen, dan kan het goed zijn om u over de gevolgen van deze nieuwe bepaling te laten informeren.

Naast dit vergoedingsrecht dat kan ontstaan als een onderneming buiten de huwelijksgemeenschap valt, is in de bestaande wet is ook een ‘algemene’ regeling van vergoedingsrechten vastgelegd. Met vergoedingsrechten wordt bedoeld: rechten die regelen wat er gebeurt als iemand met privévermogen (dat niet in een huwelijksgemeenschap valt) investeert in een goed van de ander.  Een voorbeeld hiervan kan zijn dat iemand met een van zijn ouders ontvangen schenking van € 100.000 een deel van de hypotheekschuld aflost van de woning die volledig eigendom is van zijn of haar partner. Deze regeling van vergoedingsrechten wordt onder het nieuwe systeem nog belangrijker. De noodzaak van het bijhouden van een onderlinge ‘administratie’ wordt groter. Ook daarover is het goed om informatie in te winnen.

Belangrijke gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht bij het maken van een testament

Bij de tot en met 2017 bestaande algehele gemeenschap van goederen vallen schenkingen en erfenissen (waaronder ook  legaten en lastbevoordelingen) standaard in de huwelijksgemeenschap, ook als ze voor de trouwdatum zijn ontvangen. Dit is alleen anders als de erflater in zijn testament of de schenker bij de gift een zogenaamde uitsluitingsclausule heeft gemaakt.

Vanaf 1 januari 2018 kent het Nederlandse recht een nieuw fenomeen: ‘de insluitingsclausule’. Voor erfenissen en schenkingen geldt vanaf 2018 een omgekeerd systeem: schenkingen en erfenissen blijven juist buiten de beperkte huwelijksgemeenschap, tenzij de erflater in zijn testament of de schenker bij de gift een insluitingsclausule heeft gemaakt.

Ook bestaan varianten van deze clausules, zo kennen wij ‘harde’ en ‘zachte’ uitsluitings- en insluitingsclausules. Interessant is of het kind dat erft of geschonken krijgt (samen met zijn echtgenoot/partner) de uitsluitingsclausule of de insluitingsclausule kan doorkruisen.

Puzzelen met uitsluitings- en insluitingsclausules wordt belangrijk met het oog op een optimale estate planning. In dat kader kan het van belang zijn om uw bestaande testamenten en huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden tegen het licht te houden.

Samenvattend

De wijzigingen die op 1 januari 2018 van kracht zijn geworden, hebben grote gevolgen voor stellen die op of na die datum gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Maar ook voor mensen die al (ruim) vóór 2018 zijn getrouwd, is het van belang dat zij nagaan wat de gevolgen zijn van de wetswijziging voor hun persoonlijke situatie. Verder werken de nieuwe bepalingen door naar het erfrecht, zoals bijvoorbeeld de insluitingsclausule, zodat bij het opstellen van een testament of het aanpassen van bestaande testamenten met de nieuwe wetgeving rekening moet worden gehouden. Ondernemers waarvan de onderneming buiten de huwelijksgemeenschap valt, worden tot slot extra gewaarschuwd voor het nieuwe huwelijksvermogensrecht, omdat in sommige gevallen de plicht ontstaat om aan de gemeenschap een redelijke vergoeding te betalen.

Neem contact op met ons kantoor

Graag informeren wij u – voorafgaand aan het sluiten van uw huwelijk of uw geregistreerd partnerschap - over alle gevolgen van het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Ook voor mensen die al gehuwd zijn of mensen zonder directe trouwplannen, belichten wij graag de mogelijkheden en risico’s die voortvloeien uit het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Deze kunnen van belang zijn bij het opstellen of aanpassen van uw testament of het aanpassen van bestaande huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. 

Wij adviseren u graag! Maak vooral een vrijblijvende afspraak met de notaris.

 

 

Kinderen? Regel de voogdij!