over ons

Matzinger Eversdijk is geen onpersoonlijk notariskantoor dat alleen onpersoonlijke dossiers verschuift. Ervaar ook de kracht van persoonlijke aandacht bij het regelen van de zaken die uw leven ingrijpend vastleggen.

read more

 

zoeken

Zoeken +

Wetswijziging bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet

De huidige uitleg en werkwijze van de Belastingdienst ten aanzien van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet wordt wettelijk vastgelegd. De overerving van familiebedrijven blijft daarmee beschermd.

Reparatie bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet
Reparatie bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet
Indirecte belangen

De wetswijziging regelt dat zogenoemde indirecte belangen als zodanig niet onder de reikwijdte van de bedrijfsopvolgingsregeling vallen. Eenzelfde wetswijziging geldt voor de doorschuifregelingen voor een aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting. De wetswijzigingen worden opgenomen in het pakket Belastingplan 2017. Bij een meerderheid in beide Kamers voor de maatregelen zullen deze met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 juli 2016. De huidige mogelijkheid om bezittingen en schulden van een vennootschap waarin een indirect belang van 5 procent of meer wordt gehouden toe te rekenen aan een vennootschap waarin een direct belang wordt gehouden, blijft ongewijzigd bestaan. 

Hoge Raad

Deze verruiming is het gevolg van een arrest van de Hoge Raad over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting uit april 2016. De Hoge Raad oordeelde toen dat aandelenpakketten die een indirect belang van minder dan 5 procent vertegenwoordigen als zodanig onder de bedrijfsopvolgingsregeling kunnen vallen. Het betreft hier situaties waarin een persoon via een holding een belang van minder dan 5 procent in een andere vennootschap bezit. Hierdoor wordt het onder meer mogelijk om de bedrijfsopvolgingsregelingen ook volledig toe te passen op beleggingsvermogen.