over ons

Matzinger Eversdijk is geen onpersoonlijk notariskantoor dat alleen onpersoonlijke dossiers verschuift. Ervaar ook de kracht van persoonlijke aandacht bij het regelen van de zaken die uw leven ingrijpend vastleggen.

read more

 

zoeken

Zoeken +

Schenk verstandig

Hans Matzinger, notaris Het Kabinet is met een nieuwe maatregel gekomen die de maximale eigen bijdrage voor het verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis verdubbeld naar bijna € 2.200,- per maand.

Voor de vaststelling van die eigen bijdrage wordt vanaf 1 januari 2013 gekeken naar het eigen vermogen van de betreffende oudere, voor zover dit de belastingvrije grens van 2011 te boven gaat. Die grens is € 20.758,-- voor een alleenstaande en € 41.516,- voor partners.

Ouderen die over substantieel liquide vermogen beschikken doen er daarom verstandig aan zich goed te laten voorlichten over het doen van schenkingen aan hun kinderen. Uiteraard in een zodanige mate dat de ouders niet zelf in de financiële problemen terecht komen.

Is er substantieel vermogen doch is dit niet liquide (bijvoorbeeld onroerend goed) dan bestaat er de mogelijkheid om schenkingen op papier aan de kinderen te doen: je erkent dan bij notariële akte uit vrijgevigheid een bepaald bedrag schuldig aan je kind. Over dat bedrag dient wettelijk verplicht jaarlijks een rente van 6% daadwerkelijk aan het kind te worden betaald.

Door het doen van schenkingen bereik je twee voordelen:

  • Het eigen vermogen vermindert – en daarmee de eigen bijdrage voor bijvoorbeeld het verzorgings- of verpleeghuis.
  • Door de vermindering van het eigen vermogen wordt bereikt dat bij overlijden de kinderen minder erfbelasting hoeven te betalen.

Ouders mogen hun kinderen jaarlijks € 5.141,- per persoon belastingvrij schenken. Aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar mag éénmalig een bedrag van € 24.676,- per persoon belastingvrij worden geschonken. Of zelfs € 51.407,- mits het kind het geld gebruikt voor de aankoop of herfinanciering van een eigen woning of ten behoeve van een dure studie.

Boven het vrijgestelde bedrag is (door het kind) schenkbelasting verschuldigd naar een tarief van 10% bij een verkrijging tot € 118.254,-. Daarboven wordt het tarief 20%. Win altijd advies in bij een notaris of een financieel expert: het loont zeker de moeite. Wij zijn u graag van dienst!