over ons

Matzinger Eversdijk is geen onpersoonlijk notariskantoor dat alleen onpersoonlijke dossiers verschuift. Ervaar ook de kracht van persoonlijke aandacht bij het regelen van de zaken die uw leven ingrijpend vastleggen.

read more

 

zoeken

Zoeken +

Erfpacht in Den Haag soms lastige materie

In Den Haag komt veel erfpacht voor. Het zijn vaak rechten die in een ver verleden gevestigd zijn voor een bepaalde tijd. Voor veel erfpachtsrechten komt de einddatum dichterbij of is deze al verstreken. De gemeente Den Haag zoekt met alle eigenaren contact door middel van een verlengingsvoorstel, waarop de eigenaren kunnen aangeven of zij kiezen voor een canonbetaling of voor afkoop van de canon. In sommige gevallen neemt de gemeente al contact op ruim vóór de einddatum van de erfpacht.

Als het om een hele woning gaat, kan de afkoop direct notarieel geregeld worden, zodat ook direct bij het kadaster zichtbaar is om wat voor erfpachtsrecht het gaat. In dat geval stuurt de gemeente een besluit daartoe aan de gekozen notaris. Rust op het hele pand een hypotheek, dan moet deze opnieuw gevestigd worden. Hiervoor moet een akte opgesteld worden bij de nortaris die weer wordt ingeschreven bij het kadaster.

Gaat het echter om appartementsrechten, dan kan elke eigenaar voor zich kiezen voor canonbetaling of afkoop van de canon. Dit gebeurt dan door middel van een zogenaamde obligatoire overeenkomst. De bedoeling is dat ook dit notarieel geregeld wordt, alleen dienen hier alle eigenaren van alle appartementen in één Vereniging van Eigenaars aan mee te werken. Dit is vaak lastig. Als op de appartementen hypotheken rusten is het voldoende dat de hypotheekhouders toestemming geven om de heruitgifte te realiseren.

Verder is het tegenwoordig in sommige gevallen ook mogelijk om de bloot eigendom van de grond van de gemeente te kopen, waarmee het recht van erfpacht komt te vervallen. De gemeente stuurt hiervoor aanbiedingen aan de betreffende eigenaren. Indien er op het betreffende erfpachtsrecht hypotheek is gevestigd dient er een aanvullende hypotheekakte te worden opgemaakt en toestemming te komen van de betreffende hypotheekhouder.

Bij heruitgifte in (eeuwigdurende) erfpacht moet wel overdrachtsbelasting betaald worden, over de gekapitaliseerde waarde van de canon (= 17 x de jaarlijkse canon). Ook bij aankoop van de bloot eigendom van de grond moet overdrachtsbelasting betaald worden over de koopsom.