over ons

Matzinger Eversdijk is geen onpersoonlijk notariskantoor dat alleen onpersoonlijke dossiers verschuift. Ervaar ook de kracht van persoonlijke aandacht bij het regelen van de zaken die uw leven ingrijpend vastleggen.

read more

 

zoeken

Zoeken +

Het tweetrapstestament in de praktijk

Vraag het notaris Hans Matzinger!
Vraag het notaris Hans Matzinger!
Een tweetrapstestament is een soort turboversie van een gewoon testament. Het is voordelig en heeft grote fiscale voordelen. Het tweetrapsmaking testament of tweetrapstestament voorkomt namelijk dat de langstlevende ouder erfbelasting moet betalen over het kindsdeel van de kinderen.

We nemen in ons voorbeeld een traditionele, veel voorkomende situatie: man en vrouw, getrouwd, beiden pensioengerechtigd en met twee volwassen kinderen. Stel dat de man een hypotheekvrij huis heeft, op eigen naam, en hij komt te overlijden. Het huis waard € 450.000,00, wordt dan volgens het wettelijke systeem geërfd door de vrouw en de kinderen, ieder voor 1/3 gedeelte (ofwel € 150.000,00 per verkrijger), waarbij de vrouw de beschikking krijgt over het hele huis en daartegenover een schuld op papier krijgt aan ieder van de kinderen ad € 150.000,00 per kind.

Die schuld kan in principe door de kinderen pas worden opgeëist bij het overlijden van de vrouw. De kinderen krijgen dus niets in handen, maar hebben formeel wel geërfd. Dus moet er over het erfdeel van de kinderen erfbelasting worden betaald. Die erfbelasting moet door de vrouw worden voldaan en bedraagt maar liefst ruim € 15.000,00 per kind. Dit is te voorkomen doordat de man bij leven een testament maakt, waarin hij de vrouw tot enig erfgename benoemt met de verplichting dat de erfenis bij overlijden van de vrouw doorgaat naar de kinderen – en naar niemand anders.

Het resultaat is dat de kinderen in eerste instantie niets erven, ook niet op papier, en dat er door of namens de kinderen dus geen cent erfbelasting is verschuldigd. De vrouw erft in dit geval 100%, dus € 450.000,00, maar de vrouw heeft een vrijstelling voor de erfbelasting van maximaal rond de € 600.000,00 (afhankelijk van haar pensioenaanspraken), zodat ook de vrouw in de meeste gevallen geen cent erfbelasting betaalt.

Het nadeel van deze regeling kan zijn dat de kinderen uiteindelijk – na het overlijden van de vrouw – méér erfbelasting moeten betalen dan wanneer zij in eerste instantie op papier hadden mee geërfd. Maar daar is ook een oplossing voor, namelijk door de vrouw tijdens haar verdere leven op papier schenkingen aan de kinderen te laten doen. Dit is ook interessant met het oog op de verhoogde Wet maatschappelijke ondersteuning en Wet langdurige zorgbijdrage!

Wij geven u met plezier vrijblijvend advies op maat en zijn u graag van dienst!